Een financieel steuntje in de rug?

Stichting JTA stimuleert en steunt jong talent of bijzondere initiatieven door middel van financiële bijdragen, prijzen en beurzen. Na een selectie wordt het geld beschikbaar gesteld aan de organisatie cq. rechtspersoon die aanvraag indient.

Met andere woorden:
de Stichting stelt geld ter beschikking voor Jonge mensen (tussen de 15 en 21 jaar) die voor een bepaalde discipline veel talent hebben en een financieel steuntje in de rug goed kunnen gebruiken, zodat de kosten voor het talent verlicht worden.
 
De Stichting wil op die manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Jong Talent in Albrandswaard.
Het geselecteerde talent kan minimaal 1 jaar een beroep doen op de kennis, ervaring en het netwerk van de mentoren.

De succesverhalen

Onder andere deze talenten gingen je voor!
Meer succesverhalen
Share by: